Pages

Wednesday, May 19, 2010

észletes formában(Ø)
(<-)(|<) (<) 2/3 (>) (>|)(->)
P 56613.68 ifm

Radvánszky család radványi levéltára

1545 - 1945

Állandó megőrzés: 2718/1941 OL sz.
Áthelyezés: DL 84754 a P 566 1. cs. I.o. IV.cs. No. 58/a alá 6166/1986 OL sz. 1 db. (1577).
Gyarapodás: ajándék 1001/1978 OL sz.

Birtokok:
Abaúj,
Gömör,
Liptó,
Sáros,
Szepes,
Trencsén
Zólyom

Családok:
Görgey,
Meskó,
Pongrácz,
Szentiványi,
Zolnay, stb.

Családi rendezés. 1735. 5 osztály (tárgyi csoport).
I. Családra és birtokára vonatkozó iratok.
II. Nő-ági és idegen családok.
III. Levelezések, Radvánszky II. János kuruc-kori politikai iratai.
IV. Politikai és egyházi ügyek.
V. Másolatok.

Segédletek:
IV.o. XXVII. cs.
V.o.98-99.k.
Genealógiák: IV.o. XX., XXVI.cs.
Nyomtatványok: IV.o. XVIII.cs. 44.t.

Oklevelek: Q 153


Radvánszky
(radványi és sajókazai)
nemes és báró.

NI. IX-559-575.;
Siebm. 528.;
Forgon 207-208.;
MNZsbk. I. R. I-407-408.;
Szerencs 567-568.;
MNA. 110.;
Kősz. 309.;
Hont m. monogr. 446.;
Radvánszky László: A R. család története.Zólyom megye legrégibb családainak egyike, melynek kimutatható első őse Jurk (György) a XIII. század elején élt; tőle a leszármazás szakadatlan.

A család ősi birtoka a nevet és előnevet adó Zólyom megyei Radvány.
Kiváló tagja György, kitől a mai nemzedék ered; Caraffa tábornok által Eperjesen elfogatván, 1687. 04. 18. halálra kinoztatott.

1875. 10. 03. a nemesi és bárói ágon élő családból Antal Zólyom- és Turócz megyei főispán és nejétől, br. Podmaniczky Máriától, származott János fia és Mária leánya, valamint Albert nevü elhunyt fivérének Géza és Béla nevü fiai bárói rangra emeltettek. (LR. LXVIII-191.)

Bárói czímer az 1875. évi okl. magyar szövege szerint:

?Egy álló vitézvért vörös mezővel és ebben gyürüformán görbülő, farkába harapó, szárnyas, zöldszinü sárkánynyal, az általa képzett körben arany koronán könyökben meghajlott egészen páncélzott jobb kar nyugszik, markában száraz ágat tartván, az e fölött lévő, fölfelé fordult ezüst félhold fölött egy arany csillag fénylik. A vért felső szélén nyugszik a bárói korona és e fölött egy koronázott nyilt lovagsisak, jobbról ezüst, balról arany béléssel váltakozó vörös sisaktakarókkal, a sisak koronáján nyugvó fölfelé fordult ezüst félhold fölött egy arany csillag fénylik.?

Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor
Bars megyében N. örökösei;
Borsod megyében László élnek.

Leszármazás

I.
Jurk, vagyis György; Dénes Comes 1254 1287; Tamás de Radván 1292.; Miklós 1292.; Dénes 1368. zólyomi főispán; Péter 1376.; János de Radván 1404.; László 1417. de Radván velezdi Kövér Veronka ?; Péter 1432. ?; Tamás 1450.; Zsigmond 1450.; György 1472. 1509. zólyomi alispán Kaszai Kata (l. II. tábla)

II.
György 1472. 1509. (l. I. tábla); Menyhért 1516. Svabovszky Zsófia; Boldizsár 1518. zólyomi alispán; Péter 1516. Palugyay Anna; Margit 1) Csepcsányi György 2) Domonkos János; Borbála 1518. Thotfalvi Elek; Katalin 1557. szentpéteri Dávid N.; Fruzsina 1557. szentpéteri Dávid Uriel; György 1557 zólyomi alispán Névery Ilona l. I. tábla; Ferencz 1557. Nedeczky Kata; Erazmus 1586. ?; Ferenc 1587. 91. Majthényi Sára; Gábor 1600. 1628. ?; Kata 1) petrovinai Horváth 2) Zolnai Stek; Anna sz.-miklósi Pongrácz Ákos; Zsigmond katona Tarnovszky Zsófia; Pál katona ?; Zsuzsánna 1602. 1) Névery István 2) Pápay János; Julianna Marczaly Miklós; Erzsébet 1634. Géczy Pál;

III.
György (l. II. tábla) 1557. zólyomi alispán Névery Ilona; Anna 1569 1) Karnovszky Elek 2) Szalay Gáspár; Ferencz 1600 ? 1645 zólyomi alispán 1) poltári Soos Margit 2) Bakó Fruzsina; Judit 1) Zolnay Péter 2) Maskó Jób; György (posthumus) 1645 ? 1687 Eperjesen kínozt. Máriássy Janka-Kata; János 1666 ? 1738 Rákóczy tanácsnoka Szent Iványi A.-Mária; Kata Gerhárd György; Janka b. Hellenbach Károly; Fruzsina Spielenberg Dávid; György Z. alispán kir. tanácsos ? 1763 b. Révay Zsuzsa l. V. tábla.; László 1744. követ ? 1758 1) b. Révay Janka-Zsuzs. 2) Szent-Iványi Anna-Mária; Borbála * 1706 Slav. Sándor Pál; István ? 1748 Szirmay Anna; Erzse Prileszky Elek; Miklós ?; Valéria ?; Janka-Magdolna ?; Mária-Ágn. 1737 Plathy László; János 1739 ? 1815 alisp. köv. kir. tan. Prónay Éva (l. IV. tábla); Róza 1742 b. Prónay László; Paulina ?; László ?; Zsigmond ?; Tamás ?; Anna-Mária ?; Teréz 1739; Johanna; Klára, Sembery Mihály; Sándor ?;

IV.
János 1739 (l. III. tábla); Miklós * 1768 Stan. Horváth Bora; Teréz Szerencsy N.; Karolina b. Prónay László; Antal * 1769 ? 1840 alisp. követ kir. tan. Kubinyi Bora l. VI. tábla; László őrnagy ? 1831; Polixena Ujházy Samu; Miklós ?; Teréz Kubinyi László;

V.
György zólyomi alisp. kir. tan. ? 1763 b. Révay Zsuzsa l. III. tábla; Dénes * 1725 ? 1760 kapitány; Zsuzsa 1750 Battik György; János ?; Mihály ?; Péter * 1731 ? 1788 Czipszer Fruzsina; Pál * 1734 ? 1820; Ferencz kapit. ? 1810 Pulszky Éva; György * 1742 ? 1810 alispán kir. tan. Grünblatt Zsuzsa; Lajos * 1745 ? 1803 őrnagy Okolicsányi Janka; Bora, Mocsáry István; Erzse, Sréter Pál; Krisztina, Bohus Péter; Julianna, Liassy Albert; Károly * 1764 ? 1832; Dénes * 1765 ? 1826; György * 1770 ? 1810; József Buócz N.; Antónia Paczolay László; Jozéfa * 1765 Osztroluczky József; Anna * 1766 Hainrich Jakab; Teréz Fluk Jakab; Imre * 1782 ? 1827; János Fridrik * 1783 ? 1810 Justh Jozéfa; Lajos * 1785 ? 1847 alisp. kir. tan. Hámos Karolina; Albert; Antónia Kalauz Sámuel; Gusztáv * 1810 Pulszky Apolló; Luza * 1812 Keczer Tamás; Károly * 1833 1861 sz. biró; Miklós ?; Lajos ?; Polixén ?; Ilona * 1861; Vilma * 1807; Ferenc * 1808 Justh Luiza; Ferdinand ?; Erzse * 1837; Gedeon ?; Natália Brogyányi Jenő; Ferencz ?; Gizella * 1843; András * 1844; Anna * 1851;

VI.
(bárói ág.)
Antal 1769?1840 Kubinyi Bora (l. IV. tábla); Antal * 1807 VI/7 ? 1882 VI/7 b. t. tanácsos, kamarás, főispán báró Podmaniczky Mária 1875 báró; Albert * 1806 ? 1857 XII/6 bárczai Bárczay Karolina; Géza * 1847 VI/20 kam., főispán 1875 VI/7 gr. Waldeck Kornélia 1875 báró; Béla * 1849 III/1 Sajókaza ? 1906 V/2 Bp. b. t. tan., kam., koronaőr 1885 IV/15 Tisza Paulina 1875 báró; Sarolta * 1854 III/1 1879 XI/25 b. Radvánszky János; Mária * 1850 X/12 báró Nyáry Béla esk. 1870 IX/28; János * 1854 VII/5 ? 1899 III/27 Zólyom vm. főisp. 1879 XI/25 Radvánszky Sarolta; Ella * 1876 VIII/29 Bp. 1901 VI/18 gr. Batthyány István; Kálmán * 1887 XII/28 Bp.; Béla 1889 XI/21; Dóra * 1896 V/31; Albert * 1880 IX/11 P.-Varsány kam., főrendiházi tag; Antal * 1882 VI/22 Dengeleg 1906 VI/16 Prónay Karolina; Karola * 1884 V/29 1907 IV/3 báró Lindelof Henrik; Éva * 1907 V/19; Antal * 1908 XI/6

No comments:

Post a Comment