Pages

Sunday, April 4, 2010

STEPHANUS CASSAI (KASSAI) DE KOLOZSWAR REGNI TRANSYLVANIA PROTONOTARIUS

CLXXI 1624 novemb 3 Gabriel dei gratia stb Prudentes et circumspecti stb Nemzetes híTüuk tanácsunk és Erdélyországunkbeli itélomesterünk Kolosváratt lakó Kassai István adá értésiinkre alázatosau hogy Kassán lakó Mayer Györgynek adott volt ezelött való napokbau bizonyos számú ökrö ket bizonyos megfizetö terminus napig hitelbe melyröl elegedendö obligatoi iát is adott Kassay Istvánnak Mely terminus mar regen elmulvân mindeddig is Mayer György meg nem fizetett Melyre képest hogy javaiból Hüségtekkel az obligatoria szerént satis factiót impendáltatnánk alázatosan könyörge Mivel azért az liquidum debitumokról az obligatoriák tenora szerént de jure satisfactio impendáltathatik Hüségteknek serio hagyjuk és parancsoljuk ez leveliink látv ln mingyárást az Mayer György Kassay Istvánnak adott obligatoriája szerént ante alios omnes et quoslibet creditores minden továbbá való halasztás nélkül az Mayer György béesi marháiból melyeket ugyan az Kassay István ökreinek árrával vásárlott et iis forte non sufficientibus egyéb minden javaiból is Kassay Istvánnak plenaria satisfactiót impendáltatvándáltatván Hüségtek adja azt Kassay István arra bocsátott embe rének kezében tobbé ezért minket requirálni ne kellessék Secus non facturi Datum in civitate nostra Alba Julia die 3 Novem bris ad 1624 Gabriel ш p Bcthlen saját kezével PS Megjövendölttik vala annak az tokélletlen iuasnak bogy nem kerülheti el jövendöben is az akasztó fát avagy tisztességes elveszését aligha rajta nem fog teljesedni Ez jámbor föembert Hüségtek contentáltassa javaiból ha vagyon iniböl Károli Mihályt defraudálta 110 ökörrel s többeket is Külczim Prudeutibus et circunispcctis juilici stb Caseovieusi stb stb Eihibitae 15 Novcmbris 1624 Erudctijc Kassa varos ltárában BETHLEN GABOR TORTÈNETÈHEZ 625
http://books.google.com/books?id=ktIBAAAAYAAJ&pg=PA624&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0M7iY2FpcbxntCGr_L6h0HJjTGIQ&ci=181%2C858%2C784%2C556&edge=0http://books.google.com/books?id=ktIBAAAAYAAJ&pg=PA625&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0FNDrwzuwwBv0spKd-CCEwiUsZRg&ci=39%2C104%2C876%2C450&edge=0

http://books.google.ca/books?id=sdABAAAAYAAJ&pg=PA223&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3tNPL_MV1S-XvtHV8zw0h3Uexz_Q&ci=35%2C771%2C915%2C855&edge=0Stephanum%20Kassai%2C%20Transilvania&pg=PA223&ci=35%2C771%2C915%2C855&source=bookclip">http://books.google.ca/books?id=sdABAAAAYAAJ&pg=PA224&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2rnLz9ZDxOuq12W5MZFCQhdf-sUg&ci=166%2C61%2C774%2C1479&edge=0http://books.google.ca/books?id=sdABAAAAYAAJ&pg=PA225&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3XnZloRU-0WNrt80nVpdTHwc9Vgg&ci=35%2C22%2C851%2C545&edge=0Stephanum%20Kassai%2C%20Transilvania&pg=PA225&ci=35%2C22%2C851%2C545&source=bookclip">


1009. Kassai István toldaléka. (1629) - 31 lev. 11 cm. - Győr, Bencés Székház könyvtára.
A toldalékErasmus: Novi Testamenti aeditio postrema (Basileae 1530.) c. művéhez járul. A nyomtatvány b5 lapján: "Ex libris Stephani Cassaij, permutatus a Michaeli Makaio. A.D. 1629. Ap. 2."
3a-8a: Himnuszok, antifónák, invokációk.
8a-9b: Ó Izrael szerető népem.
9b-12a: Mennynek földnek dicsőséges királya. Kiad. RMKT XVII/8, 140. sz.
12a-13a: Örök Isten figyelmezzél az én segitségemre.
13a-15a: "Ps. 10." Látja világ dolgát. (Bogáthi)
15a-16a: Siralmas jajszóval Istenemhez kiáltok. (Székely András) Kiad. RMKT XVII/8, 141. sz.
16a-b: Kegyelmes Isten kinek kezében életemet adtam. (Balassi) Kiad. Korzenszky Miklós Richárd, ItK 1973, 432.
17a-b: "Ps. 130." Fölséges Isten hozzád kiáltunk nagy keserűséggel.
17b-18a: "Ps. 121." Jer emlékezzünk keresztyén népek.
18a-b: Dicsértessék uram örökké szent neved. Kiad. RMKT XVII/8, 126. sz.
19a: "Psalmus 133." Jó az egyességben és szép békességben. (Thordai János) L. RMKT XVII/4, 189. sz.
19b-20a: Adj már csendességet. (Balassi)
20a: Csak tebenned uram Isten vagyon bizodalmunk.
20b-21a: Hallgasd meg mostan felséges Isten.
21a-22a: Dicsértessél atya Isten mennyégben.
22a-23a: "Psal. 148." Serkenj fel én lelkem az te nagy álmodból. Kiad. RMKT XVII/8, 142. sz.
23a-b: Forrásra ki viszen fejem. Kiad. uo. 143. sz.
23b-24b: Az Izraelnek népe.
24b: Csak tehozzád szent atyánk mi kiáltunk.
25a: Bibliai idézet.
26a-30b: Üres.
31a-b: Vegyes feljegyzések.
Megjegyzés Az énekeket unitáriusok írták le.
Irod. Korzenszky Miklós Richárd, ItK 1973, 426-439. és K. R.: Kassai István énekgyűjteménye. Pannonhalma, 1997. (Pannonhalmi Füzetek 41.) - RMKT XVII/8, 603.

Petrus Cassovius (The Babinic Republic) 1568

http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA837&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0rkF0u0P2v7QYtb7OKiaxH6f-VQg&ci=56%2C490%2C918%2C1177&edge=0http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA838&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1XDIRLNeUvUov7LCnXRPs7LdL27A&ci=37%2C50%2C929%2C1579&edge=0http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA839&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U11rTFAe-9nEqKu3cMuyo8H22uT8w&ci=23%2C85%2C908%2C1567&edge=0http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA840&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3S9omDJp1QRbJJT5uCT2Ck2aeEkg&ci=38%2C68%2C929%2C1590&edge=0Cassovius&lr=&pg=PA840&ci=38%2C68%2C929%2C1590&source=bookclip">http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA841&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1a_bqMjgxcvir0s3OvS-eNrvmjqA&ci=3%2C106%2C929%2C1551&edge=0Cassovius&lr=&pg=PA841&ci=3%2C106%2C929%2C1551&source=bookclip">http://books.google.ca/books?id=J0UJAAAAQAAJ&pg=PA842&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2Xi3CsuOHlrw6qf47TyDiMN0uy5Q&ci=80%2C90%2C880%2C1325&edge=0Cassovius&lr=&pg=PA842&ci=80%2C90%2C880%2C1325&source=bookclip">


http://books.google.ca/books?id=QD4dAQAAIAAJ&pg=PA103&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2la-NvZQgsf8rU0M2RIUS1bqmcAQ&ci=32%2C374%2C866%2C1164&edge=0http://books.google.ca/books?id=QD4dAQAAIAAJ&pg=PA104&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1vkaTxCPaeF96_Y1T3G1QJhGvoiA&ci=143%2C74%2C791%2C1467&edge=0http://books.google.ca/books?id=QD4dAQAAIAAJ&pg=PA105&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U09hLesBEckalQRYz8BptRuEbewow&ci=60%2C82%2C828%2C931&edge=0http://books.google.ca/books?id=MvrfAAAAMAAJ&pg=PA282&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2teT1qIoA42HIK4xmubA0btKvt-Q&ci=521%2C121%2C429%2C796&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA140&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1dQk5kcTSxQyHf4m-zbYtFK_ZJVQ&ci=161%2C701%2C761%2C552&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA141&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3CKSFC2ACOsSI9q2VNeMkL9I1ICA&ci=133%2C63%2C727%2C1188&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA142&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0QdKzfjoqhEzcKb32Hw59gna1T4A&ci=169%2C55%2C785%2C1191&edge=0 http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA142&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0QdKzfjoqhEzcKb32Hw59gna1T4A&ci=169%2C55%2C785%2C1191&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA143&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U10nwx9x_GZvnMF5Y7yX9rTEXQhEA&ci=101%2C55%2C780%2C1178&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA144&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2oCTXpmdSLcKSjFQ-SvrNP920DWw&ci=161%2C36%2C784%2C1175&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA145&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U06LeFBx2-Hx_t7pTYYIFgi3_c5Rg&ci=98%2C66%2C774%2C1234&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA146&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1WJc6ZW51fVlk9ToRbj3Urn05Yiw&ci=201%2C80%2C734%2C1184&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA148&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0qS4_KPCpSxQQbIDJWRYxK5_i1hA&ci=182%2C60%2C720%2C1266&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA149&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1K_bumg49kql-XvzEhBgw6V_GkAA&ci=112%2C53%2C715%2C1203&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA150&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0gyaEDR82lyEyLraiwUWWKOIrLcQ&ci=213%2C69%2C676%2C1228&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA151&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0JLXJkwrTt5k0Q1V3v5jLbrFTUFg&ci=117%2C61%2C721%2C1209&edge=0ttp://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA152&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1eGPYbKrLjwzZuXWey3MRodUPyAw&ci=213%2C69%2C685%2C1164&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA154&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3BrFN-ofjtfsynoXT9-hswL5k70w&ci=191%2C83%2C707%2C1180&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA155&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3q_TACaJbIGBkcfC6dz5bWOnSgvg&ci=147%2C77%2C664%2C1200&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA156&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1_1p6aqbZ83K9xmo0jqW19KzJtPw&ci=188%2C63%2C731%2C1182&edge=0http://books.google.ca/books?id=nIEAAAAAcAAJ&pg=PA157&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2eOQzhzITAWrFboVtwYEqlkxs4pg&ci=111%2C76%2C673%2C1168&edge=0

Kassai (Cassai) Peter 1594 (Petrus Cassovius) Hungarus

id=moIJAAAAIAAJ&dq=Cassovius%20Paulus&lr=&pg=PA198&ci=142%2C645%2C813%2C804&source=bookclip">http://books.google.ca/books?id=moIJAAAAIAAJ&pg=PA199&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U21mu3lJpUF0zU57SRktmuhnf4YCg&ci=45%2C48%2C908%2C1447&edge=0http://books.google.ca/books?id=moIJAAAAIAAJ&pg=PA200&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U08wHcnhzkh3edvuu31RnBLMnbdDQ&ci=80%2C32%2C889%2C1486&edge=0http://books.google.ca/books?id=moIJAAAAIAAJ&pg=PA202&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U1sMvTpxYMwBbF9UVsuIMRJjzvXdg&ci=55%2C51%2C892%2C1418&edge=0

Kassai (Cassai) Pál 1697-1715

http://books.google.ca/books?id=Po8JAAAAIAAJ&pg=PA896&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U05TrRR79rTvyL7vr9WPgyyBtld6A&ci=130%2C553%2C781%2C759&edge=0http://books.google.ca/books?id=Po8JAAAAIAAJ&pg=PA897&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2KS01c7CU3vgGQv5fqy4SFsOZU-Q&ci=34%2C171%2C801%2C1267&edge=0http://books.google.ca/books?id=Po8JAAAAIAAJ&pg=PA898&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U00JqLW4z5p2jdalf7xXWfhdZPEfw&ci=153%2C102%2C769%2C688&edge=0http://books.google.ca/books?id=Po8JAAAAIAAJ&pg=PA510&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U0SdlNHo2ayoafgMPDhT3u3NUsWyQ&ci=147%2C231%2C759%2C1104&edge=0http://books.google.ca/books?id=Po8JAAAAIAAJ&pg=PA511&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U2kNQoMN5FFIkNB4pUi9uE2MdRE_w&ci=88%2C158%2C806%2C457&edge=0
Heves vármegye története - [ Translate this page ]
... Dengeleghi Gáspár, Nádasdy Farkas de Lelesz, Barna János, szentdomonkosi Lipthay György. ... örököse volt Kassay Pál özvegyének nemes Domony Annának, ...
193.224.44.190/hvt/2kot/25r37fej.htm - Cached