Pages

Sunday, February 5, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY


ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI - Borovszky - Magyarország ...

mek.oszk.hu/09500/09536/html/0026/6.html - Translate this page
Az 1598-iki összeírás szerint Monaky Péter és Vékey István, Lajos, Mihály és ..... A községben már 1332-ben volt róm. katholikus parochia, de ősi temploma ...

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY