Pages

Sunday, May 1, 2011

DL 95344
Kelt: 1429-10-04
Kiadó: LESZKÓCI ISTVÁN FF MAGÁN

KASSAI ISTVÁN FF MAGÁN

Régi jelzet: Q 252 / 99
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul

Regeszta: Kaszavár.
Leskocz-i, másként Casscza-i István
fiai: Péter, Jakab, János, Szaniszló, László és István nyugtatják Vyssolay-i Orbán fia Miklóst annak a 470 forintnak kifizetésérõl, melyért nagybátyja, Víssolay-i Cappaffok (dictus) Simon Vyssola és Zerepecz részbirtokokat a Vyssolay-i kúriával atyjuknak elzálogosította. Datum in dastro Casscza, feria tertia, in festo sancti Francisci confescoris, anno Domini, millesimo CCCCo XXIX. Eredeti, alján pecsét töredékével.– Regeszta forrása: OL regeszta (Borsa)