Pages

Saturday, May 22, 2010

Revue nobiliaire historique et biographique‎ - Page 471
Louis Sandret - Genealogy - 1880
Anne de Cassay, mariés le 1" août 1633. IV. Guy d'Anglars, écuyer. — Charlotte d
'Orléans, mariés le 15 janvier 1598. V. Jean d'Anglars, écuyer. ...
Full view - About this book - Add to My Library ▼ - More editions

revue historique‎ - Page 471
1880
Anne de Cassay, mariés le 1" août 1633. IV. Guy d'Anglars, écuyer. — Charlotte d
'Orléans, mariés le 15 janvier 1598. V. Jean d'Anglars, écuyer. ...
Full view - About this book - Add to My Library ▼

Descendants of Wolphert Gerretse Van Kouwenhoven - Person Page 1314


26 Dec 2009 ... Robert William Kassay was born on 21. Jul. 1936. He was the son of Andrew William Kassay and Julia Mae Hodges. Robert William Kassay died on ...
www.conovergenealogy.com/conover-p/p1314.htm - Cached

Ancestors of David Meade Lawrence (1)
CHARLES JAMES3 KASSAY (2044) (Elmer, #12) was born on 11 Feb 1925 at Newark ... Children of Charles James3 Kassay (2044) and Yut Seul Yee (12) (see #7) are: ...
fuzzo.com/genealogy/David/dml_anc0001.htm - Cached

Vladár konyv: Vladár(Sándor) család, Kassay család


Vladár

 - 2 visits - 20 May - [ Translate this page ]
Vladár-könyv). Célszerübb elötte letölteni a saját gépre (jobb egérbillentyűvel rákattintani, és "Cél mentése más néven", Save as...) ...
vladar.eu/doku.html - Cached - Similar


Szluha Mártonnál ez van:

Vladár, Muthnai és Csepcsányi 
Túróc megye õsi családja, mely közös törzsbõl származik a Csepcsányi és Sándor családdal. Õsei a szlavóniai eredetû Gudrun fiai, Ivánka és Palik, valamint Harek fiai, Krupoch és Kubina 1263-ban IV. Béla királytól a vendégnépek közül az ország nemesei közé emeltetnek és adományt kapnak a Túróc megyei Muthna földére, honnan a család az elõnevét veszi. Ezt az adományt 1295-ben III. Endre király megerõsíti Ivánka fia, Hók, Palik fia, Miklós és Kubina fia, Buda számára. 1343 április 18-án (húsvét utáni ötödnap) Visegrádon I. Lajos király adományt ad a Túróc megyei Muthna és Csepcsény birtokokra Pál fia, Balázsnak és Buda fia, Endernek, mely adományról a család második elõnevét veszi. A Vladár nevet az 1491-ben blatnicai kapitány Balázs (nagy úr) után ragad a családra. A család idõvel igen kiterebélyesedik és az egyes ágak melléknevet kezdenek viselni, így Urielovje, Istvánovje, Gasparovje, Martinovje, Benedikovja alias Bezek, Baltazarovje alias Tompjen ágak keletkeznek, de használják a Csepcsányi alias Vladár nevet is. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor Túrócban számosan, valamint Gömörben, Hontban, Liptóban, Nógrádban, Szatmárban és Zemplénben szerepelnek a család tagjai. Ugyanakkor igazolja megyénk a Boriban lakó Vladár alias Csepcsánszky Dávid nemességét, ki bemutatja Túróc vármegye 1755 szeptember 19-én Szentmártonban kelt bizonyítványát. Eszerint a Vágújhelyen lakó Nagycsepcsényi Vladár alias Csepcsánszky Dávid nagyatyja, András, ki az õsi birtokos Vladár családból származik és akit népiesen Istvánovicsnak neveznek, Jónás és István testvéreivel nagycsepcsényi birtokát 1652 október 24-én (András ünnepe elõtti negyednap) a túróci konvent elõtt elzálogosította, 1664 január 8-án tett végrendelete szerint fia Pál volt, kinek 1694 december 28-án Boriban született fia a bizonyító. Ugyanakkor igazolja megyénk a Párucán lakó Vladár Gáspár és fia, András és testvére, György és kiskorú fia, Gábor nemességét Túróc vármegye bizonyítványa alapján. A megyei listán a bodoki járás taxás nemesi között szerepel még István és György is. Túróc vármegye 1756 március 15-én kiadott bizonyítványát a Bágyonban lakó György kihirdeti Nógrád vármegyében. 1765-ben Mihály fia, János egerszóláti lakos Hont, 1791-ben Vladár alias Gasparovics István egri lakos, Márton fia, György unokája, Imre dédunokája Túróc vármegye bizonyítványát kihirdetik Heves vármegyében. 1791 június 30-án Bécsben legfelsõbb helyen igazolják a Túróc megyében lakó 696Mihály, Márton és Pál, 1792 július 12-én pedig a család Esztergom megyei ágának nemességét. (Liber Regius LV 1090, LVI. 541) 
Címer: Kékben vízen úszó, fél testével kiemelkedõ természetes szarvas, felette jobbról nyolcágú arany csillag, balról növõ ezüst félhold. Sisakdísz: nyíllal átütött szívbõl kinövõ három liliom középsõjén fehér galamb ül. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
http://vladar.eu/doku.html

Posted by Picasa