Pages

Wednesday, May 19, 2010

Bogyay család


részletes formában(Ø)
(<-)(|<) (<) 1/2 (>) (>|)(->)
P 611.49 ifm

Bogyay család

1551 - 20. század

Állandó megőrzés!
MNM Növedéki naplószám: 1905/11.

MNM Lnsz. 136.

letevő: BOGYAI ELEMÉR
1905-02-21
XVI. sz. 33db
XVII. sz. 284db
XVIII. sz. 1272db
XIX. sz. 620db
genealógia 17db
rajzok, térképek 5db
lajstromok 1

Gyarapodás:
6157/1991 OL sz.
Nyomtatványok 5. t. (10. cs)
1792. B. JÓZSEF ÉS PÁL elleni birtokper kivonata
1843. BOGYAYAK elleni erdőper
(0. 01 ifm)

6009/2002 OL sz.
"A nagymadi és várbogyai Bogyay család története" c. kötet P 61 (11. k.) XIII-XX. sz. 0,03 ifm

Birtokok: Zala vm. Megyei hivatalokat viseltek.

Oklevelek: Q 46
Térképek: S 33 alatt!

Bogyay
(várbogyai és nagymádi)

Pozsony megyei eredetü család. Ősi fészke Nagymád, utóbb Komárom megyében Várbogya volt.
Eredetileg Bartalos-nak hivták.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor:
Pozsony megyében Antal, István, Ferencz és László,
Vas megyében László utódai,
Zala megyében József, Pál, József özv. fordulnak elő a kétségtelen nemesek között.
A családból 1774. Antal fia Gergely egri, majd mezőtárkányi lakos Pozsony megye bizonyitványával Heves megyében hirdeti ki nemességét.
A család 1833. Tolna megyében is lakott s nemessége legfelsőbb helyen is elismerést nyert.
Címer: kék paizsban zöld földön oroszlán kardot tart;
sisakdisz: daru követ tart;
takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Leszármazás:

I.

József ? 1752; Pál (? 1761); József; József; Pál Vigyázó Krisztina; Péter kisbarnaki Farkas Judit; Antal * 1828 ? 1881 Mihalovits Ida (1834?1891) l. II. tábla; Ignácz * 1791 ? 1844 Csabrendek Koltay Etelka (? 1896); Pál * 1797 Csabrendek ? 1886 Bogyay Teréz (? 1859); Péter ? 1859 II/10 Fajsz. 1) Bezerédj Magdolna 2) Mag Julia l. III. tábla; Ignácz Scastics Jozefa l. IV. tábla; János * 1841 XII/14 Csabrendek; Gizella * 1843 Oszterhueber Lajos; Karolina * 1844. Svastics Károly; Kálmán * 1832 Sármellék Füzik Lujza; Mária * 1834 Hetényi Ferencz; Hermin Nyáry Kálmán; Jenő * 1865 dukai Takács Ilona; Kálmán * 1897 Sármellék.

II.
Antal l. I. tábla; Elvira * 1856 Vogl István; Ilona * 1862 Mészöly Ferencz, Malvin * 1864 Áts Ferencz; Jenő * 1865 Bene Mária; György Glavina Margit; Ida * 1870 Scheffer Lajos.

III.

Péter ? 1859 1) Bezerédj Magdolna Mag Julia l. I. tábla; 1) Miklós ? P. Kovácsi Kund Antónia; Elek * 1812 VII/16 ? 1886 Domaniczky Teréz; Eleonora * 1808 XII/14 ? 1883 XII/26 Keszthely Bogyay Lajos; 2) Lajos * 1838 Gruber Anna; Karola Laipczig István; Gizella Juhász Kálmán; Margit; Ödön * 1842 főszolgabiró; Kálmán * 1844 ? 1899 kir. táblabiró Heufner Matild; Ilona * 1853 ? 1873 Maár Gyula alisp. ?; Viktória * 1855 Igmándy Aladár; Mária * 1832 Pa-kovácsi Tóth Kálmán; Vilma * 1834 ? 1871 Keppelmayer Miksa; Géza * 1838 ? 1870 apátpléb.; Vincze * 1840 csendőrőrnagy; Ida * 1853.

IV.

Ignácz Svastics Jozéfa l. I. tábla; Lajos * 1803 I/9 Zala m. főnöke Bogyay Eleonora; Sándor l. V. tábla; József l. V. tábla; Leontin * 1829 Hertelendy Károly; Hermin * 1833 Skublics Gyula; István * 1835 ? 1900 Nedeczky Konstanczia; János * 1838 ? 1861; Irén * 1836 ? 1884 Bogyay Máté; Pongrácz * 1841 ny. tvszéki biró Stromayer Karolina; Vilma * 1868 Zalahaláp gr. Batthány József; Jenő * 1869; Elemér * 1872 Hosszúfalva min. fogalm. nagymányai Koller Vilma; Artúr * 1876 Zalahalápi főhadn.; Stefánia * 1878 Fleischer Elemér dr.; Alice * 1881; Melanie * 1883; Leontin; Kornél; Lajos Pauler Katinka; Márta * 1899 Zalaegerszeg.

V.

Sándor l. IV. tábla * 1804 XII/12 Haláp ? 1864 Guáry Erzsébet; Ilona 1829?1874 Kacskovics Antal; Gyula * 1832 Szengáloskér 1858 X/28: Gulyás Emma; Imre * 1833 I/20 Kazay Izabella l. VIII. tábla; Matild * 1835 III/6 1) Szép László 2) br. Ottinger Frigyes; Ferencz * 1835 III/6 Szentgáloskér Mille Gizella; (folytatás VI. táblán); Ferencz * 1870 IV/18 Svastics Szilárdka; László* 1872 IV/20; Andor * 1874 XI/16 kereskedő; Béla * 1860 V/3; Jenő * 1861 X/15 árvasz. ülnök 1888 IX/11 windsori Marteyn Angéla; Sándor * 1863 III/15 Szolcsek Berta; Elek * 1866 XII/10 Novák Margit; Ilona * 1869 XI/17; Emma * 1871 II/20 Kempaszt József; Ella * 1890 III/25; Elemér * 1900 IV/25; Kamil; Gabriella; Emma; Gyula.

VI.

Sándor l. V. tábla; Géza * 1837 I/5 ? 1896 Kacskovics Etelka; Zsigmond * 1839 IV/22 1862 II/26: nagyváradi Balogh Szeréna; Adél * 1843 I/29 ? 1886 Szép Béla; Viktor * 1845 Niklai Lujza; Erzsébet * 1865 I/5 Remete p. Lexa Zenó ?; Lőrincz * 1868 VIII/10 körjegyző Benyovszky Irén; Vilma * 1886 Igal; Ernő * 1888 uo.; Irén; Teréz; Gyula; Etelka; Géza; Vilma * 1862 XII/22 Ney Aladár táblabiró; Aladár * 1865 IV/10 máv. hiv. 1900 XI/19: Péchy Irén (* 1882); Béla * 1869 XII/21 v. tan. 1) Szokolay Margit 2) Bakó Irma; Zoltán * 1871 VIII/8 főhadn.; Elemér * 1882 X 21; István * 1901 VIII/23; Magda * 1903 V/17; Béla * 1903 II/28.

VII.

József * 1806 III/10 ? 1872 XI/14 1826 X/25. Z. Szentgrót: Novák Szidónia (1808?1873); Máté * 1838 VI/13 Sármellék 1) Tallián Karolin (? 1867) 2) Bogyay Irén (1836?1884); János * 1839 Keszthely szentgyörgyi Horváth Gizella; Ödön * 1841 VIII/27 Keszthely ügyvéd 1878 I/12: Tevely Mária; Jolán * 1871 IV/7 Malatinszy Ferencz; Olga * 1874 nagymányai Koller Ödön; Lenke * 1881 1904 VI/4: Ajtai Kovács Barna; Irén * 1874 Bauer József; Mirza * 1878 X/10; Margit * 1879 IX/9; Gabriella * 1880 VIII/16.

VIII.

Imre * 1833 I/2 Mernye Kazay Izabella l. V. tábla; Emil *1 1863 V/26 1) felsőbükki Nagy Sarolta 2) Svastics Anna; József * 1866 III/19. Fabrianits Irma; Irén; 1: Aglája * 1892 IV/24; Alice * 1892 IV/24; 2: Marianna * 1899 VII/12; Lujza * 1902 III/12; Emil * 1903 IX/3.

Vö.
N I. II/154., pk. 146.;
Siebm. 72.;
MNZsbk. II. R. I

No comments:

Post a Comment