Pages

Monday, May 17, 2010

Kassai Osvát pesti polgár

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Regeszta • Képek • Óvári

DL-DF:14696
Keltezés:1453-06-12
Keltezés helye:Buda Pilis m
Kiadó:PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet:Q 332 / VBUDA 25 24
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Fennmaradási forma:Átírás 1453
Nyelv:Latin
Irattípus:vizsgálati
Névmutató:váci káptalan ; nyúlszigeti apácák ; Polgár István jenői jobbágy (apácáké) ; Lazloczky-i Gáspár királyi ember (kúriai) ; Betlenfalvi Miklós királyi ember (kúriai) ; Pápocsi Pál királyi ember (kúriai) ; Thepey-i Miklós királyi ember (kúriai) ; Cselei György királyi ember (kúriai) ; Csolnoki Péter királyi ember (kúriai) ; Thorwlak-i Antal királyi ember (kúriai) ; Cristel Balázs pesti polgár ; Kassai Osvát pesti polgár ; Meleg Máté pesti polgár ; Fekete Simon pesti polgár ; Lőkös Gergely pesti polgár ; Csaplár Miklós pesti polgár ; Zadorlaki György pesti polgár ; Vári Bereck pesti polgár ; Bíró János pesti polgár ; Pál kereskedő pesti polgár ; Pál pesti kereskedő ; Cristel Mátyás pesti polgár ; Pogány Péter pesti polgár ; Thermegh Bálint pesti polgár ; Csabai Lukács pesti polgár ; Gál kézműves pesti polgár ; Gál pesti kézműves ; Csabai Domokos pesti polgár ; Gyarmati Miklós pesti polgár ; Kis György pesti polgár ; Olchay András pesti polgár ; Pápocsi Márton pesti polgár ; Feyer Miklós pesti polgár ; Lesták Pál pesti polgár ; Kelenföldi János pesti polgár ; Sződi Pál pesti polgár ; Harmincados Bálint pesti polgár ; Nagyrewy Gál pesti polgár ; Seres Domokos pesti polgár ; Péter szűcs pesti polgár ; Péter pesti szűcs ; Korcholas Lénárd pesti polgár ; Bécsi Mátyás pesti polgár ; Hunyadi Antal pesti polgár ; Takács János pesti polgár ; Pokal Miklós pesti polgár ; Gergely (Fazekas f) pesti polgár ; János (Fazekas f) pesti polgár ; Mihály deák pesti polgár ; Márton szabó pesti polgár ; Márton pesti szabó ; Bálint varga pesti polgár ; Bálint pesti varga ; Nagy Demeter pesti polgár ; Pór Miklós pesti polgár ; Búza András pesti polgár ; Bíró Pál pesti polgár ; Bíró Ágoston pesti polgár ; Benedek szabó pesti polgár ; Benedek pesti szabó ; István szabó pesti polgár ; István pesti szabó ; Olajos Jakab pesti polgár ; Olajos Benedek pesti polgár ; Tímár Benedek pesti polgár ; Tímár Tamás pesti polgár ; János (Ferenc f) pesti polgár ; Újbécsi Imre pesti polgár ; Jenew Jenő Pest m ; Pest város Pest m
Tárgymutató:félholtra verés - kiváltság - bántalmazás - javak elvétele - károkozás ; Chicostho föld ; vámszedés - vám - áru ; aranyforint ; Fekete (cs) - Meleg (cs) - Bíró (cs) - Pogány (cs) - Búza (cs) - Olajos (cs) - Tímár (cs)
Regeszta:Palocz-i László comes országbíró a váci káptalanhoz. Jelentették előtte a nyulakszigeti apácák nevében, hogy az elmúlt böjtközépkor (márc.7.) Blasius Cristel, Osvaldus Cassay, Matheus Melegh, Symon Ffekethe, Gregorius Lewkes, Nicolaus Chaplar, Georgius Zadorlaky, Brictius Wari, Johannes Biro, Paulus institor, Mathias Cristel, Petrus Pogan, Valentinus Thermegh, Lucas Chabay, Gallus faber, Dominicus Chabay, Nicolaus Gyarmathy, Georgius Parvus, Andreas Olchay, Martinus Papolczi, Nicolaus Feyer, Paulus Lesták, Johannes Kelenfeld-i, Paulus Zewdi, Valentinus Harminczados, Gallus Nagyrewy, Dominicus Seres, Petrus pellifex, Leonardus Korcholas, Mathyas Bechy, Anthonius Hwnyadi, Johannes Thakach, Nicolaus Pokal, Gregorius et Johannes, filii Fazokas Michael literatus, Martinus sartor, Valentinus sutor, Demetrius Magnus, Nicolaus Por, Andreas, Bwza, Paulus Biro, Augustinus Biro, Benedictus sartor, Stephanus sartor, Jacobus et Benedictus Olayos, Benedictus et Thomas Thymar, Johannes filius Francisci et Emericus Wybechy - Pest város polgárai és lakói az ő egyik jobbágyukat: Polgar Istvánt, a pestmegyei Jenew birtok határain belül, a Chicostho nevű földön félholtra verték. Azonkívül ugyanazok a pesti polgárok nem engedták meg az apácák embereinek és vámtisztjeinek, hogy vámot szedjenek Pest városában, amire nézve pedig a szent királyoktól kapott kiváltságuk van,..... és az ottani embereiket is bántalmazták. Azonkívül ugyanazok a pesti polgárok a mérleget = pondus sew libram, amelyen különböző árukat szokta mérni s amely a nevezett vámjukhoz tartozott, kiragadták az ő kezükből és a maguk számára foglalták le. Mindezekkel együttvéve az apácáknak 3.000 aranyforint kárt okoztak. - Azért megkéri a káptalant, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi curiából külön kiküldött királyi ember tartson a fenti ügyben vizsgálatot. - Kijelölt királyi emberek: Gaspar de Lazloczky, vel Nicolaus de Bethlenfalwa, sin Palus de Papotz, sew Nicolaus de Thepey, sive Georgius de Chele, neve Petrus de Cholnok, an Ambrosius de Tharwlgh.

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Regeszta • Képek • Óvári

DL-DF:14697
Keltezés:1453-06-12
Keltezés helye:Buda Pilis m
Kiadó:PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet:Q 332 / POSON 60 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Fennmaradási forma:Átírás 1453
Nyelv:Latin
Irattípus:vizsgálati
 
Névmutató:pesti szolgabírák ; nyúlszigeti apácák ; Polgár István jenői jobbágy (apácáké) ; Cristel Balázs pesti polgár ; Kassai Osvát pesti polgár ; Meleg Máté pesti polgár ; Fekete Simon pesti polgár ; Lőkös Gergely pesti polgár ; Csaplár Miklós pesti polgár ; Zadorlaki György pesti polgár ; Vári Bereck pesti polgár ; Bíró János pesti polgár ; Pál kereskedő pesti polgár ; Pál pesti kereskedő ; Cristel Mátyás pesti polgár ; Pogány Péter pesti polgár ; Thermeg Bálint pesti polgár ; Csabai Lukács pesti polgár ; Gál kézműves pesti polgár ; Gál pesti kézműves ; Csabai Domokos pesti polgár ; Gyarmati Miklós pesti polgár ; Kis György pesti polgár ; Olthay András pesti polgár ; Pápocsi Márton pesti polgár ; Feyer Miklós pesti polgár ; Lesták Pál pesti polgár ; Kelenföldi János pesti polgár ; Zemuch Pál pesti polgár ; Harmincados Bálint pesti polgár ; Nagreuy Gál pesti polgár ; Seres Domokos pesti polgár ; Péter szűcs pesti polgár ; Péter pesti szűcs ; Korcholas Lénárd pesti polgár ; Bécsi Mátyás pesti polgár ; Hunyadi Antal pesti polgár ; Takács János pesti polgár ; Pokol Miklós pesti polgár ; Gergely (Fazekas f) pesti polgár ; János (Fazekas f) pesti polgár ; Mihály deák pesti polgár ; Márton szabó pesti polgár ; Márton pesti szabó ; Bálint varga pesti polgár ; Bálint pesti varga ; Nagy Demeter pesti polgár ; Pór Miklós pesti polgár ; Búza András pesti polgár ; Bíró Pál pesti polgár ; Bíró Ágoston pesti polgár ; Benedek szabó pesti polgár ; Benedek pesti szabó ; István szabó pesti polgár ; István pesti szabó ; Olajos Jakab pesti polgár ; Olajos Benedek pesti polgár ; Tímár Benedek pesti polgár ; Tímár Tamás pesti polgár ; János (Ferenc f) pesti polgár ; Újbécsi Imre pesti polgár ; Jenew Jenő Pest m ; Pest város Pest m
Tárgymutató:félholtra verés - kiváltság - bántalmazás - javak elvétele - károkozás ; Chykostoh föld ; vámszedés - vám ; aranyforint ; Fekete (cs) - Meleg (cs) - Bíró (cs) - Pogány (cs) - Búza (cs) - Olajos (cs) - Tímár (cs)
 
Regeszta:Palocz-i László comes Pestmegye szolgabíráihoz. Jelentették előtte a nyulakszigeti apácák nevében, hogy az elmúlt böjtközép (márc.7.) táján Blasius Cristel, Osvaldus Cassay, Matheus Melegh, Simon Fekethe, Gregorius Lekes, Nicolaus Chaplar, Georgius Zadorlaky, Brictius Wary, Johannes Biro, Paulus institor, Mathias Cristel, Petrus Pogan, Valentinus Thermeg, Lucas Chabay, Gallus faber, Dominicus Chabay, Nicolaus Garmathy, Georgius Parvus, Andreas Olthay, Martinus Papocz, Nicolaus Feyer, Paulus Lesták, Johannes Kelenfeldy, Paulus Zemuch, Valentinus Harminchados, Gallus Nagreuy, Dominicus Seres, Petrus pellifex, Leonardus Korcholas, Mathias Bechy, Anthonius Hwmady, Johannes Thakacz, Nicolaus Pokol, Gregorius et Jonannes filii Fazokas, Michael literatus, Martinus sartor, Valentinus sutor, Demetrius Magnus, Nicolaus Poor, Andreas Buza, Paulus Biro, Augustinus Biro, Benedictus sartor, Stephanus sartor, Jacobus et Benedictus Olayos, Benedictus et Thomas, Johannes filius Francisci et Emericus Vybechy, Pest városának a polgárai, az apácáknak a pestmegyei Jenew birtokán, a Chykostoh nevű földön egyik jobbágyát: Polgár Istvánt félholtra verték. Ugyanazok a pesti polgárok a jelen évben nem engedték meg az apácák embereinek és vámtisztjeinek, hogy Pest városában vámot szedjenek, jóllehet ezt a kiváltságot a magyar szent királyoktól kapták... és az ottani embereiket el is verték. - Ugyanezek a polgárok a mérleget = pondus seu libram, amellyel a különböző, eladásra szánt dolgokat szokták mérni, s amely a vámhoz tartozott, elvették tőlük és maguknak foglalták le. Mindezekkel az apácáknak 3.000 arany forintnyi kárt okoztak. Azért megkéri a címzetteket, hogy egy vagy két emberüket küldjék ki a vizsgálatra, amelyről a királynak tegynek jelentést.


No comments:

Post a Comment