Pages

Monday, May 17, 2010

Kassai Péter deák ; Kassai Péter deák királyi ember (kúriai) ;


Posted by Picasa


DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Regeszta • Képek • Óvári

DL-DF:15159
Keltezés:1457-04-10
Keltezés helye:Bude Buda Pilis m
Kiadó:LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet:Q 311 / 28 8
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma:Átírás 1457
Nyelv:Latin
Irattípus:figyelmeztető
Névmutató:budai káptalan ; Rozgonyi János (István f) magán ; Rozgonyi István magán ; Zsigmond király ; országnagyok ; Kassai Péter deák ; Kassai Péter deák királyi ember (kúriai) ; Berencsi István királyi ember (kúriai) ; Berencsi Vince királyi ember (kúriai) ; Kömlői Gergely királyi ember (kúriai) ; Kömlői Lőrinc királyi ember (kúriai) ; Kömlői Máté királyi ember (kúriai) ; Csépi Mihály királyi ember (kúriai) ; Magi Vas (dictus) Bálint királyi ember (kúriai) ; Magi Vas (dictus) Lukács királyi ember (kúriai) ; Chokakew Csókakő vára Fejér m ; Wythan Vitány vára Fejér m
Tárgymutató:vár átadása - honor - királyi várak - idézés - javak visszaadása - jogorvoslat ; királyi vár - vitányi vár - csókakői vár
Regeszta:László király a budai káptalanhoz. Jóllehet a minap felszólította ifj. Rozgon-i Jánost, hogy juttassa vissza neki Ch(okakew) és Wythan és más várakat, amelyeket még Zsigmond adományozott Rozgon-i Istvánnak, János apjának ”pro honore”, de János a felszólítást semmibe sem vette, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi curiából külön kiküldött ember menjen el a nevezett Jánoshoz és figyelmeztesse a király szavával, hogy azonnal adja át a királyi várakat: Chokakew-t és Wythan-t és még más királyi várakat és javakat, idézze meg Szent György másodnapjára (ápr.25.) a király és az országnagyok személyes jelenléte elé, hogy ott személyesen adjon számot arról, hogy miért nem akarja e várakat a királyi felségnek visszaadni, vagy igazolja, hogy azok őt illetik; ha nem is jelennék meg, a király a jognak megfelelően módot fog találni várainak a visszaszerzésére. Választ az eljárásról ápr.25-re küldjön a káptalan a királyi személyes jelenlétnek. - Kijelölt királyi emberek: Petrus de Cassovia, vel Stephanus de Berenche, aut Vincentius de eadem, vel Gregorius, sin Laurentius, seu Matheus de Kemlew, sive Michael de Chep, neve Valentinus Vas ”dictus”, an Lucas de Mak.

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Regeszta • Képek • Óvári

DL-DF:14467
Keltezés:1451-04-30
Kiadó:BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet:Q 311 / 1524 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma:Eredeti
Pecsét:Függő
Nyelv:Latin
Irattípus:iktató - birtokfelosztó
 
Névmutató:Tornai Szilveszter fel Zsuzsanna magán ; Debreceni Mihály országnagyi ember ; Somlyói Demeter mester budai kanonok ; Somlyói Demeter mester budai káptalani küldött ; Csaholyi János néhai fel Zsófia birtokos ; Telegdi Frank özv Katalin birtokos ; Telegdi Miklós birtokos ; Dobi László birtokos ; Bálint budai olvasókanonok ; Mátyás budai éneklőkanonok ; András budai őrkanonok ; Eberhard mester budai kanonok ; Kilián mester budai kanonok ; Pál mester budai kanonok ; István mester budai kanonok ; Tamás mester budai kanonok ; Mátyás mester budai kanonok ; Jakab mester budai kanonok ; Igali János budai kanonok ; Kochykos jobbágy ; Pathmar Bálint jobbágy ; Dancs Balázs jobbágy ; Glara Benedek jobbágy ; Papa Pál jobbágy ; Baga Jakab jobbágy ; Veres László jobbágy ; Veres Mátyás jobbágy ; Veres Bálint jobbágy ; Ekegyarato Gergely jobbágy ; Paly (dictus) Domokos (Miklós f) jobbágy ; Paly (dictus) Ferenc jobbágy ; Poka László jobbágy ; Bacso Lukács jobbágy ; Bede Tamás jobbágy ; Vég Lőrinc jobbágy ; Kozma Lukács jobbágy ; Nondis András jobbágy ; Kozma István jobbágy ; Fekete Domokos (Máté f) jobbágy ; Fekete Gál jobbágy ; Erős István jobbágy ; Kis Simon jobbágy ; Kis Gergely jobbágy ; Fekete Gergely jobbágy ; Fekete Péter jobbágy ; Kozma Ambrus jobbágy ; Csire István jobbágy ; másik István (Miklós f) jobbágy ; Tár Márton jobbágy ; Sánta János jobbágy ; Kebles György jobbágy ; János (Tamás f) jobbágy ; Tót Ferenc jobbágy ; Bálint (Márton f) jobbágy ; Guba Vince jobbágy ; Fyr Mátyás jobbágy ; Tár Antal jobbágy ; Gergely (Simon f) jobbágy ; Pap (dictus) János jobbágy ; Szőke István jobbágy ; Cseke László jobbágy ; Bank Miklós jobbágy ; Zaj János jobbágy ; Ferenci Mátyás jobbágy ; István bíró ; Vajda Bereck jobbágy ; Vajda Gál jobbágy ; Gyghe Péter jobbágy ; Gyghe Bálint jobbágy ; Péter (Balázs f) jobbágy ; Mezei Jakab jobbágy ; Kecskés Osvát jobbágy ; Szabó György jobbágy ; Vencei Imre özv jobbágy ; Keral János jobbágy ; Lukács (Fülöp f) jobbágy ; János deák ; Barta Miklós jobbágy ; Kagwas Miklós özv jobbágy ; Besre Benedek jobbágy ; Kassai Péter jobbágy ; Kis Péter jobbágy ; Byal Lukács jobbágy ; Lőkös Péter jobbágy ; Lőkös Domokos jobbágy ; Bős Ferenc jobbágy ; Thasolyos Gergely jobbágy ; Miklós (Ferenc f) jobbágy ; Bős János jobbágy ; Hence Miklós jobbágy ; Kis Máté jobbágy ; Mészáros Gergely jobbágy ; Keral Péter jobbágy ; Gyöngyösi Bálint jobbágy ; Sánta János jobbágy ; Kun Gergely jobbágy ; Botos Lukács jobbágy ; Veghkos Gergely jobbágy ; Mérges Péter jobbágy ; István deák ; Chewrch Albert özv jobbágy ; Herceg Antal jobbágy ; Szőke János jobbágy ; Miklós (Péter f) jobbágy ; Pető Bálint jobbágy ; Gergely kézműves ; György deák ; Maaria Balázs jobbágy ; Varga Mihály jobbágy ; Kádár István jobbágy ; Éles János jobbágy ; Magas István jobbágy ; Mészáros János jobbágy ; Máté (György f) jobbágy ; Tamás (György f) jobbágy ; Miklós (Lőrinc f) jobbágy ; Konya Balázs jobbágy ; László (Pál f) jobbágy ; Csita Ferenc jobbágy ; Tót Miklós jobbágy ; Frank .... jobbágy ; Frank Jakab jobbágy ; Kis Kelemen jobbágy ; Bakws Bálint jobbágy ; Szaniszló deák ; Szakoly Gergely jobbágy ; Horvát Vince jobbágy ; Nagy Mihály jobbágy ; Domonkos (Péter f) jobbágy ; Ferenc Miklós jobbágy ; Mátyás (György f) jobbágy ; méltóságsor ; Hosywmoch Hosszúmacs Szabolcs m ; Theglas Téglás Szabolcs m ; Zobozlo Szoboszló Szabolcs m ; Hegyesd Szabolcs m ; Geberyen Gáborján Bihar m ; Zenthgywrgh Szentgyörgy Szabolcs m ; Debreczen Debrecen város Bihar m ; Nadwdwar Nádudvar Szabolcs m ; Zygeth Sziget Bihar m ; Buda Pilis m ; Hathhaz Hatház Szabolcs m ; chirographum
Tárgymutató:(birtok)osztály - ellentmondás figyelmen kívül hagyása ; lakatlan jobbágytelek - telekhely - jobbágytelek - Kis utca - Nagyutca - falukép ; utca - templom ; vám ; Szent Mihály egyház kegyurasága - Boldogságos Szűz templom kegyurasága - plébániaegyház - templom ; telek ; erdő
 
Regeszta:A budai káptalan bizonyítja, hogy midőn megkapta az országnagyoknak az ítéletlevelét Thorna-i Silvester feleségének: Zsuzsannának a javára a szabolcsmegyei és biharmegyei Hosywmooh, Theglas, Zobozlo, Hegyesd és Geberyen birtokokban lévő birtokrészeknek a felosztásáról és statuálásáról, az országnagyoknak e célra külön kiküldött emberével: Debreczen-i Mihály-lyal Somlyo-i Demeter mester kanonoktársát küldte ki, akik először ápr. 11-én Hosywnoch birtokhoz szálltak ki és azt osztották két részre. Kezdték a felosztást Chanol-i János boldogult feleségének: Zsófiának a birtokrészénél, nyugat felől, a Nagy utcában, amely Zenthgywrgh felé mutat és annak az egyik felét, a szabolcsmegyei részt, amelyben a következő jobbágyok laknak: Kochykos, Valentinus Pathmar, Blasius Danch, Benedictus Glara, Paulus Papa, Jacobus Baga, Ladislaus, Mathius, Valentinus Weres, Gregorius Ekegyaratho, Dominicus filius Nicolai et Franciscus Paly ”dictus”, Zsuzsannának juttatták és statuálták; majd a helység másik utcájában, a keleti oldal felől, amely már Biharmegyéhez tartozik, ugyancsak a boldogult Zsófia úrnő birtokrészéből azokat a telkeket, amelyekben Ladislaus Poka, Lucas Bacho, Thomas Bede és Laurantius Wegh laknak, Zsuzsannának, Thorna-i Silvester feleségének juttatták és statuálták. Még ugyanazon a napon ugyanabban a Hosywmochban Thelekd-i Ffrank özvegyének: Katalinnak a birtokrészét osztották két részre, újra nyugat felől kezdve, a Nagy utcában, amely Zenthgywrgh felé mutat és Szabolcsmegyéhez tartozik, ahol három jobbágytelek, amelyekben Lucas Cozma, Andreas Nondis és Stephanus similiter Cozma laknak, jutott Zsuzsannának, míg a Biharmegyéhez tartozó másik utcában, amely Debreczen városa felé mutat, az utca végén, az erdő mellett öt jobbágytelek és két telek-hely jutott Zsuzsannának, amelyekben Dominicus filius Mathei, Gallus Fekethe, Stephanus Erwa, Symon et Gregorius Parvus, item alter Gregorius Fekethew penes Petrum similiter Fekethew laknak. Ugyancsak azon a napon osztottak két részre Thelekd-i Miklósnak Hosywmochban lévő birtokrészét, ahol a felosztást megint a Nagy utcában kezdték, nyugat felől, Zenthgywrgh oldaláról, a Szabolcsmegyéhez tartozó részen, ahol három jobbágytelek és két telek-hely jutott Zsuzsannának, amelyekben Ambrosius Kozma, Stephanus Chyre et alter Stephanus filius Nicolai laknak, míg a másik utcában, amely Debreczen felé mutat, az erdő mellett négy jobbágytelek jutott neki osztályrészül, amelyekben Martinus Thasr, Johannes Santha, Georgius Kebles et Johannes filius Thoma laknak, azonkívül abban az utcában, amelyben a parochialis egyház áll, három jobbágytelket juttattak és statuáltak Zsuzsannának, amelyekben Franciscus Toth, Valentinus filius Martini et Vincentius Guba laknak, és ő kapta a Szent Mihály egyház kegyuraságának a felét is. - majd ápr. 12-én Hegyesd birtokhoz mentek és azt is arányosan két részre osztották: Kezdték az északi oldalon, Nadwdwar felől, Chahol-i János boldogult feleségének: Zsófiának a birtokrészénél, ahol három jobbágytelek: Mathias Fyr, Anthonius Thaar et Gregorius filius Symonis és egy fundus curie jutott Zsuzsannának a birtokban lévő vám felével; Zsófia birtokrészéből Hegyesd szélén még egy telek jutott Zsuzsannának, amelyben Johannes pap ”dictus” lakik. Még ugyanaznap Thelekd-i Ffrank özvegyének: Katalinnak Hegyesd-i birtokrészét osztották két részre: egyik helyen, a Debreczen városa felőli részből két jobbágy-telek jutott neki, amelyekben Stephanus Zewke és Ladislaus Cheke laknak és a Zygeth felé eső részből szintén két jobbágytelek:j Nicolaus Bank et Johannes Zay. - Még ugyanaznap kiszálltak Zobozlo birtokhoz és azt is két részre osztották. Kezdték a felosztást ismét a boldogult Zsófia úrnő birtokrészénél, amelyből 11 jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Mathias Fferenczy, Stephanus judex, Brictius Wayda, Gallus similiter Wayda, Petrus Gyghe, Valentinus similiterr Gyghe, Petrus filius Blasii, Jacobus Mezey, Osvaldus Kecskes, Georgius Zabo, relicta Emerici Wenczey et Johannes Keral laknak; ugyanaznap Thelekd-i Miklósnak Zobozlo-i birtokrészét osztották két részre: a kelet felől eső részből négy jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Lucas filius Philippi, Johannes literatus, Nicolaus Bartha et relicta Nicolai Ragwas laknak, míg egy másik utcában egy jobbágytelek, amelyben Benedictus Besre lakik, míg lejjebb, a birtok szélén, Debreczen felé, egy mélyedésen túl három jobbágytelek, amelyekben Petrus Kassay, alter Petrus Parvus et Lucas Byal laknak; végül Katalin úrnő ottani birtokrészét osztották két felé: kezdték a felosztást nyugatról, nem messze egy falutól Buda irányában, ahol négy jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Petrus Lewkes, Dominicus similiter Lewkes, Franciscus Bws et Gregorius Thasolyos laknak, és egy másik utcában kelet felől három jobbágytelek, amelyekben Nicolaus filius Francisci, Johannes Bwe et Nicolaus Hencze laknak, jutott Zsuzsanna részére az ottani vám felével. - Azután ápr. 14-én kiszálltak Bathhaz birtokhoz és azt is két részre osztották, kezdve északról és dél felé haladva Dob-i László birtokrésze mellett Thelekd-i Miklós birtokrészéből Zsuzsannának két jobbágytelek jutott, amelyekben Matheus Parvus et Gregorius Mezarus laknak, majd nyugat felé fordulva a Kis utcába, ott három jobbágytelek jutott neki, amelyekben Petrus Keral - következik egy üres telek - Balentinus Gengesy és Johannes Santha laknak és egy másik utcában, amely Debreczen felé mutat, négy jobbágytelek jutott Zsuzsanna részére, amelyekben Gregorius Kwn, Lucas Bothos, Gregorius Veghkos et Petrus Merges laknak. Ezek után Katalin úrnőnek ottani birtokrészét osztották fel. Kezdték a Nagy utcában, dél felé tartva, ahol öt jobbágytelek, melyekben Stephanus literatus, relicta Alberti Chewrch, Anthonius Herczegh, Johannes Zewke et Nicolaus filius Petri laknak és észak felől egy másik utcában, amely Debreczen felé mutat, két jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Valentinus Pethew et Gregorius faber laknak; majd a bodogult Zsófiának a birtokrészét osztották két felé: először a Nagy utcában, Dob-i László birtokrésze mellett három lakott és egy lakatlan jobbágytelek jutott Zsuzsanna részére, amelyekben Georgius Literatus, Blasius Maria et Michael Warga laknak és ugyanabban az utcában másik négy jobbágytelek, amelyekben Stephanus Kadar, Johannes Eles, Stephanus Magas et Johannes Mezarus laknak, míg a Debreczen felé eső utcában két jobbágy-telek, amelyekben Matheus filius Georgii et Thomas similiter filius ejusdem Georgii laknak; a templom előtt észak felől ismét két jobbágytelek, amelyekben Nicolaus filius Laurentii et Blasius Konya laknak és ugyanott még egy telek jotott neki, amelyben Ladislaus filius Pauli lakik; megkapta ugyanott a Boldogságos Szűz temploma kegyurasságának a felét. - Ugyanaznap kiszálltak Theglas birtokhoz és azt is két részre osztották, ahol tizenhárom jobbágytelek jutott Zsuzsannának, amelyekben Franciscus Chytha, Nicolaus Toth, ...Ffrank, Jacobus similiter Ffrank, Clemens Parvis, Balentinus Bakws, Sthanislaus literatus, Gregorius Zakoly, Vicentius Horwath, Michael Magnus, Dominicus filius Petri, Nicolaus Fferencz et Mathias filius Georgii laknak. - Ápr. 15-én kiszálltak az utolsó birtokhoz: Geberyenhez, amelyet összes tartozékaival meghagytak Zsuzsannának, amint eddig is bírta azokat. - A fenti összes birtokrészeket, mindenütt azonnal a felosztás után statuálták Thorna-i Silvester feleségének: Zsuzsannának, nem törődve Chahol-i Jánosnak, Thelekd-i Miklósnak és Thelekd-i Frank özvegyének: Katalinnak vagy bárki másnak az ellenmondásával. - Datum per manus honorabilis viri domini Valentini lectoris et canonici ecclesie nostre predicte. - Méltóságsor: Presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Mathia cantore, Andrea custode, magistris Eberhardo, Kiliano, Paulo, Stephano, Thoma, Mathia, Jacobo et Johanne de Igal ceterisque canonicis. - Littere alphabeto intercise. - Függő pecsét.

No comments:

Post a Comment