Pages

Tuesday, May 18, 2010

Kassai /de Cassouia/ Imre deák, Kassai Magyar Balázs es Kelemen


DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Bárczay család (Q 27)DL-DF:83712
Keltezés:1439-11-17
Kiadó:JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet:Q 27 / 16 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Bárczay család (Q 27)
Fennmaradási forma:Eredeti
Pecsét:Hátlapon
Nyelv:Latin
Irattípus:zálogosító
Névmutató:Kassai Imre deák ; Kaksói László (István f) magán ; Kaksói névszerint felsorolt fiai magán ; Kaxo Kaksó Abaúj m ; Lyebene Lebenye Abaúj m
Tárgymutató:visszaváltás ; rét - szántó - lakatlan jobbágytelek ; hold ; forint - visszaváltás
Regeszta:Kaxo-i István fia László - név szerint felsorolt fiai nevében is - egy lakatlan jobbágytelket Kaxo possessioban (Abaúj m), továbbá két rétet Lyebene possessio mellett és 12 hold a sessióhoz tartozó szántót 12 forintért - a forintot 100 új pénzzel számítva - Kassai Imre deáknak a visszaváltásig elzálogosította. - Hátlapján rányomott pecsét nyomai.

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)


DL-DF:84974
Keltezés:1464-04-05
Keltezés helye:Albensi Fehérvár Fejér m
Kiadó:MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet:Q 166 / 3 56
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma:Eredeti
Pecsét:Alul
Nyelv:Latin
Irattípus:vizsgálati
Névmutató:Semsei János magán ; Semsei Vilmos magán ; Batamindszenti Bata Péter mester királyi ember ; Batamindszenti Bata Péter notárius ; Győri Pál nádori ember ; Bozjás György országbírói ember ; Abaúj megyei nemesség ; Kassai Magyar Balázs magán Kassai Magyar Kelemen magán ; Cheep Cseb Abaúj m ; Fehérvár város Fejér m ; lecta
Tárgymutató:hatalmaskodás - birtok elfoglalása - jogtalanság - zálogjog - tanúvallomás - tanúvallatás ; koronázás - fehérvári országgyűlés
Regeszta:Mátyás király (Hungarie, Dalmacie, Croatie) bizonyítja, hogy Zemse-i János és Vilmos panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött királyi ember, Bathamendchent-i Batha Péter mester, a királyi kancellária notáriusa, győri (de Jawrino) Pál nádori és Bozias György országbíró emberekkel együt a Fehérvár városába a király koronázására Wywar megyéből országgyűlésre összegyűlt nemesség és mások április 4-én előttük tett vallomásaiból megállapították, hogy Kassa-i Magyar Balázs és testvére (frater eiusdem) : Kelemen az elmúlt nyáron hatalmaskodva és jogtalanul elfoglalták a panaszosok bizonyos zálogjogon bírt részeit Cheep helységben s ugyanitt bizonyos örökjogú részeket, melyket máig birtokolnak és használnak. - A szöveg alatt: Lecta per Gregorium. - A szöveg alatt papírfelzetes, piros viaszú rányomott pecsét. - Ragasztott, hiányos. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)

DL-DF:84975
Keltezés:1464-04-05
Keltezés helye:Albensi Fehérvár Fejér m
Kiadó:ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet:Q 166 / 3 56
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma:Eredeti
Pecsét:Hátlapon
Nyelv:Latin
Irattípus:vizsgálati
 
Névmutató:Semsei János magán ; Semsei Vilmos magán ; Batamindszenti Bata Péter mester királyi ember ; Batamindszenti Bata Péter notárius ; Győri Pál nádori ember ; Bozjási György országbírói ember ; Abaúj megyei nemesség ; Kassai Magyar Balázs magánKassai Magyar Kelemen magán ; Cheep Csép Abaúj m ; Fehérvár város Fejér m
Tárgymutató:hatalmaskodás - birtok elfoglalása - jogtalanság - zálogjog - tanúvallatás - tanúvallomás ; koronázás - fehérvári országgyűlés
 
Regeszta:Guth-i Orzag Mihály nádor (Hungarie) és a kunok (Cumanorum) bírája bizonyítja, hogy a Zemche-i János és Vilmos panaszosok kérésére általa tanuvallatásra kiküldött nádori ember: győri (de Jaurino) Pál, BathamendZenth-i Batha Péter királyi kancelláriai notarius, királyi és Bozzyas-i György országbírói emberekkel együtt a Fehérvár városában a király megkoronázására tartott országgyűlésre Wywar-megyéből megjelent nemesek és mások április 4-én tett vallomásaiból megállapította, hogy Kassa-i Magyar Balázs és testvére (frater eiusdem): Kelemen az elmúlt nyáron hatalmaskodva elfoglalták a fenti panaszosok bizonyos zálogjogon bírt részeit Cheep helységben és ugyanitt más örökjugú részeket, melyeket jelenleg is bírnak és élnek. - Hátlapján rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).


DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Bárczay család (Q 27)

DL-DF:83719
Keltezés:1445-01-12
Keltezés helye:Kassa Abaúj m
Kiadó:ROZGONYI GYÖRGY ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet:Q 27 / 16 10
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Bárczay család (Q 27)
Fennmaradási forma:Eredeti
Pecsét:Hátlapon
Nyelv:Latin
Irattípus:zálogosító
Névmutató:Polyák telkibányai várkapitány ; Polyák újvári ispán ; Polyák zempléni ispán ; Kassai Imre deák ; néhai Kaksói László (István f) magán
Tárgymutató:lakatlan jobbágytelek - rét - szántó ; hold
Regeszta:Rozgonyi György országbíró előtt Kassai /de Cassouia/ Imre deák egy lakatlan jobbágytelkét az Abaúj megyei Kaxo possessióban és az ehhez tartozó rétjét Lebenye possessió mellett és 12 hold szántót, melyet maga is zálogban bir Kaxo-i István fiától néhai Lászlótól, tovább zálogosítja ”pro duodecim centennariis presentis monete currentis” Polyaknak, Thelkybanya fortaliciu kapitányának, Újvár és Zemplén megyék comesének, úgy, hogy tőle vagy utódaitól a nevezett Kaxo-i László leszármazói a mondott összegért bármikor kiválthassák. - Hátlapján rány.p.nyomai.

No comments:

Post a Comment