Pages

Thursday, April 22, 2010

SPITZER


This infrared image from NASA's Spitzer Space Telescope shows the Helix nebula, a cosmic starlet often photographed by amateur astronomers for its vivid colors and eerie resemblance to a giant eye. The nebula, located about 700 light-years away in the constellation Aquarius, belongs to a class of objects called planetary nebulae. Discovered in the 18th century, these cosmic butterflies were named for their resemblance to gas-giant planets. Planetary nebulae are actually the remains of stars that once looked a lot like our sun. When sun-like stars die, they puff out their outer gaseous layers. These layers are heated by the hot core of the dead star, called a white dwarf, and shine with infrared and visible-light colors. Our own sun will blossom into a planetary nebula when it dies in about five billion years. In Spitzer's infrared view of the Helix nebula, the eye looks more like that of a green monster's. Infrared light from the outer gaseous layers is represented in blues and greens. The white dwarf is visible as a tiny white dot in the center of the picture. The red color in the middle of the eye denotes the final layers of gas blown out when the star died. The brighter red circle in the very center is the glow of a dusty disk circling the white dwarf (the disk itself is too small to be resolved). This dust, discovered by Spitzer's infrared heat-seeking vision, was most likely kicked up by comets that survived the death of their star. Before the star died, its comets and possibly planets would have orbited the star in an orderly fashion. But when the star blew off its outer layers, the icy bodies and outer planets would have been tossed about and into each other, resulting in an ongoing cosmic dust storm. Any inner planets in the system would have burned up or been swallowed as their dying star expanded. The Helix nebula is one of only a few dead-star systems in which evidence for comet survivors has been found. This image is made up of data from Spi


A családfa mint műalkotás - [ Translate this page ]


Várady I. Pál, kassai polgárcsalád, mely a 17. század első felében nemesíttetett meg. ..... Bánffy Magdolna 32 445. Semsey János 32 446. böki. Paczóth Katalin ..... (Első feleségeToldi Miklós özvegye) 259 974. Lesi Dorottya 259 981. ..... Bárcai Mikó 1314-32. (Bárcai) 2 038 593. Hunt Miklós comes (Hontpázmány nem, ...
www.perjessy-horvath.hu/eletmenu/osjegyzek.html - Cached - Similar[PDF]

A Székely Nemzet története és alkotmánya

File Format: PDF/Adobe Acrobat
a vajdaságot, főként Zay Ferenc kassai kapitány pártfogása és a Székely Antal ..... Megbízta losonci Bánffy Pált, hogy az ő nevében alkudjon meg a székelyekkel. ..... MegérkezvénToldy és Bogáthy Marosvásárhelyre, a piacon ágyúkat vonattak ...... Mikó Józsefnét fajtalan élete miatt ítélte el, s a zabolai Mikes-fiúk ...
szekelyivadekok.tripod.com/szekely_tortenelem.pdf - Similar
KÉPES TÖRTÉNELEM

Megbízta losonci Bánffy Pált, hogy az ő nevében alkudjon meg a székelyekkel. ..... Megérkezvén Toldy és Bogáthy Marosvásárhelyre, a piacon ágyúkat vonattak fel ...... Az erdélyi szászok és a havaseli oláhok, majd a kassai kapitány Forgách ..... Mikó Józsefnét fajtalan élete miatt ítélte el, s a zabolai Mikes- fiúk ...
kepestortenelem.extra.hu/konyvek/szadeczky/masodik_resz.htm - Cached - Similar
Szolnok-Dobokavármegye monographiája / - [ Translate this page ]
Rákóczi György egy itteni házat Deési Kassai Zsigmondnak adományoz. ..... Mikes, Teleki, Bethlen, Bánffy grófok, Jósika báró és Gyulai, Petki-Nagy, Suki, Lázár, ... Sára Sarmaságiné, Klára Mikó Pálné, Druzsi gróf Nemes Ferenczné, Éva özv. .... Bihari Gombkötő József, Toldy Szabó Miklós nemesjogú birtokosok. ...
mek.niif.hu/04700/04755/html/147a.html - Cached - Similar

No comments:

Post a Comment